Sermons on Chrystus

WZRASTAĆ W CHRYSTUSIE

W trakcie tej serii nauczań skupialiśmy się na Jezusie. Nie jest więc niespodzianką, że w ostatnim nauczaniu z tej serii spoglądamy na to, jak wzrastać w Chrystusie. Wojtek naucza z Ks. Przypowieści 2 o tym, jak kultywować relację z Jezusem. Spoiler: Musimy coś zrobić. Nie możemy siedzieć bezczynnie i oczekiwać rezultatów.. Co ciekawe, następnego tygodnia nauczanie dotyczyło tego jak spędzać czas z Bogiem. Warto wspólnie posłuchać tych kazań. TREŚĆ Wstęp i przypomnienie poprzedniego nauczania Przykład Pawła Kultywowanie naszej relacji z…

Mądry i niemądry człowiek

Kirsten kontynuuje naszą serię nauczań o byciu skoncentrowanym na Chrystusie, przyglądając się przypowieści o mądrych i głupich budowniczych. Co to znaczy budować się na solidnych fundamentach? Czym są fundamenty z piasku? Posłuchaj i dowiedz się. TREŚĆ Czytanie fragmentu Kiedy nadejdą fale Czym jest budowanie na piasku Jezus jako twój fundament ważny cytat Budujesz na Jezusie, czy na czymś innym?” WERSETY Mateusza 7: 24-29

Przemienieni przez relację z Chrystusem

Osobista przemiana oraz samorozwój to tematy wyjątkowo na czasie. Każdy z nas spotkał się z niejedną książką czy stroną internetową na ten temat – tylko co tak naprawdę działa? Dzisiaj Tomek przedstawi nam biblijne ujęcie tej kwestii oraz co jest problemem w świeckim podejściu do rozwoju osobistego. Nie chodzi o to, jak my możemy się zmienić, ale o Boga zmieniającego nas. Nie jest celem  dążenie do perfekcji, by mieć relację, ale o relację zmieniającą nas. Konspekt Wstęp od Wojtka Ważność…

Wprowadzenie do listu do Efezjan

Dzisiaj Wojtek rozpoczął kompletnie nową serię poświęconą listowi do Efezjan. Tylko o czym on jest? Na czym powinniśmy się skupić czytając go? Czym jest Przesłanie ukryte w tej księdze? Ten tydzień przyniósł nam szkic odpowiedzi na powyższe pytania oraz gruntowną analizę dwóch pierwszych wersetów. Konspekt wstęp sytuacja w Efezie zarys księgi Bóg – nasz Ojciec wybrani przez Boga święty lud Boga łaska i pokój Kluczowy cytat Paweł widzi Jezusa we wszystkim Wersety List do Efezjan 1,1-2