Sermons on Pokora

POKORA

Dzisiaj kontynuujemy naszą serię bycia skoncentrowanym na Chrystusie, przyglądając się pokorze, włączając w to dobre (i złe) przykłady z Biblii. TREŚĆ Wprowadzenie Zjednoczeni w Chrystusie Prawdziwa pokora Przykład Izajasza Zły przykład króla Saula, faryzeuszy Przykład Jezusa ważny cytat Tak jak wesele dotyczy oblubienicy i pana młodego, a nie gościa, tak nasze życie powinno dotyczyć Jezusa i Kościoła. WERSETY List do Filipian 2: 5-11 Izajasza 6: 5 Ew. Mateusza 26: 39 Księga Estery