Sermons on Ephesians

KOŚCIÓŁ JEST BOŻYM ROZWIĄZANIEM DLA ŚWIATA

Dziś gościmy Craiga Meyera z kościoła w Centurion, RPA. Podzielił się z nami trzema obrazami dla naszego kościoła, a także nauczaniem na bazie listu do Efezjan. TREŚĆ Trzy obrazy Kontekst Listu do Efezjan i czytanie Biblii (posłuchaj naszej serii o Liście do Efezjan) WERSETY List do Efezjan

Planowanie

Święta właśnie minęły, czyli Nowy Rok tuż, tuż. Wielu z nas, wraz z kończącym się rokiem, chce pożegnać stare przyzwyczajenia i zastąpić je nowymi, lepszymi. Żeby zapewnić im trwały fundament, musimy włożyć w ten proces nieco więcej wysiłku. Tutaj pojawia się planowanie. Wojtek przeprowadzi nas przez ten temat i postara się naprowadzić na najistotniejsze zagadnienia. konspekt Bóg – genialny planista Konieczność organizowania To wymaga działania! Lenistwo a Biblia Co mógłbym planować? Kluczowy cytat Uczucia to nie jest Duch Święty Wersety…

Przemienieni przez relację z Chrystusem

Osobista przemiana oraz samorozwój to tematy wyjątkowo na czasie. Każdy z nas spotkał się z niejedną książką czy stroną internetową na ten temat – tylko co tak naprawdę działa? Dzisiaj Tomek przedstawi nam biblijne ujęcie tej kwestii oraz co jest problemem w świeckim podejściu do rozwoju osobistego. Nie chodzi o to, jak my możemy się zmienić, ale o Boga zmieniającego nas. Nie jest celem  dążenie do perfekcji, by mieć relację, ale o relację zmieniającą nas. Konspekt Wstęp od Wojtka Ważność…

Jedność w Ciele

W tym tygodniu Wojtek przeprowadza nas przez kolejną część listu do Efezjan. Paweł ponagla nas, byśmy żyli w jedności według naszego powołania. Ta jedność bierze się z naszej różnorodności i prowadzi do dojrzałości w wierze. Konspekt podsumowanie dotychczasowych treści ważność jedności pięć atrybutów jedności różnorodność prowadzi do jedności twoje dary nie są dla ciebie kluczowy cytat Twój dar nie jest dla ciebie, on jest dla ciała Wersety List do Efezjan 4:1-11

Tajemnica Chrystusowa

Tej niedzieli Wojtek wprowadzi nas w trzeci rozdział listu do Efezjan. Tematem przewodnim będzie Boży plan objawiony Pawłowi. Dowiemy się również, jaka jest rola narodu wybranego. konspekt Paweł jako więzień Chrystusa czym jest tajemnica, o której pisze Paweł Boży plan na przestrzeni dziejów niezdolności Narodu Wybranego różnorodny tłum przed tronem Boga kluczowy cytat Wszystko, co dzieje się w chrześcijaninie, wydarza się w Chrystusie wersety List do Efezjan 3,1-13 Objawienie 19,1 2 List do Koryntian 2,9

Boża Nowa Świątynia

Dzisiejszego dnia Martin przeprowadzi nas przez najbardziej teologiczną dotąd część listu do Efezjan. Przyjrzymy się biblijnym obrazom świątyń – zarówno staro- jak i nowotestamentowej. Poznamy również różnice dzielące poszczególne rody w Chrystusie. Konspekt zarys sytuacji w Efezie kim kiedyś byliśmy co Chrystus dla nas uczynił kim się staliśmy Kluczowy cytat Byliśmy pozbawieni Chrystusa, państwa, przyjaciół, nadziei i Boga Wersety List do Efezjan 2,11-22 List do Efezjan 3,10 Księga Izajasza 57,19 List do Galacjan 3,28 List do Rzymian 5,1-2

Wprowadzenie do listu do Efezjan

Dzisiaj Wojtek rozpoczął kompletnie nową serię poświęconą listowi do Efezjan. Tylko o czym on jest? Na czym powinniśmy się skupić czytając go? Czym jest Przesłanie ukryte w tej księdze? Ten tydzień przyniósł nam szkic odpowiedzi na powyższe pytania oraz gruntowną analizę dwóch pierwszych wersetów. Konspekt wstęp sytuacja w Efezie zarys księgi Bóg – nasz Ojciec wybrani przez Boga święty lud Boga łaska i pokój Kluczowy cytat Paweł widzi Jezusa we wszystkim Wersety List do Efezjan 1,1-2