Boża Nowa Świątynia

Dzisiejszego dnia Martin przeprowadzi nas przez najbardziej teologiczną dotąd część listu do Efezjan. Przyjrzymy się biblijnym obrazom świątyń – zarówno staro- jak i nowotestamentowej. Poznamy również różnice dzielące poszczególne rody w Chrystusie.

Konspekt

  • zarys sytuacji w Efezie
  • kim kiedyś byliśmy
  • co Chrystus dla nas uczynił
  • kim się staliśmy

Kluczowy cytat

Byliśmy pozbawieni Chrystusa, państwa, przyjaciół, nadziei i Boga

Wersety

  • List do Efezjan 2,11-22
  • List do Efezjan 3,10
  • Księga Izajasza 57,19
  • List do Galacjan 3,28
  • List do Rzymian 5,1-2

0 Comments

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *