W CO WIERZYMY

W CO WIERZYMY

Oto krótkie streszczenie niektórych z naszych podstawowych przekonań:

  • Wierzymy, że Pismo Święte jest prawdziwym Słowem Bożym napisanym pod natchnieniem Ducha Świętego, że jest ono w pełni wiarygodne i stanowi najwyższy i nieomylny autorytet w sprawach wiary i zasad postępowania.
  • Wierzymy w jednego, wiecznego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i w Jego zastępczą śmierć na krzyżu będącą podstawą do zbawienia wszystkich ludzi, Jego zmartwychwstanie, a także powtórne przyjście.
  • Wierzymy, że zbawienie i odpuszczenie wszelkich grzechów są darem z łaski Boga, a jedyną podstawą do ich otrzymania jest wiara w Jezusa i Jego zbawczą misję, niezależnie od uczynków.
  • Wierzymy w żywą, indywidualną relację każdego człowieka z Bogiem, która nie wymaga żadnych dodatkowych pośredników.
  • Wierzymy w chrzest poprzez zanurzenie, jako symbol świadomego ponownego narodzenia duchowego i przyszłego wskrzeszenia przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
  • Wierzymy w istnienie i ciągłe działanie darów Ducha Świętego, takich jak mówienie językami, prorokowanie i uzdrowienia.
  • Wierzymy w chrzest Ducha Świętego, który jest darem dostępnym dla każdego wierzącego.
  • Wierzymy w jeden, wspólny, apostolski kościół chrześcijański, który stanowią wszyscy wierzący w Pana Jezusa.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie wszystkich ludzi – zbawionych do życia wiecznego, zgubionych zaś na wieczne oddalenie od Boga i wiążące się z tym potępienie.

Fundamenty

Aby dowiedzieć się więcej o naszych głównych przekonaniach, przygotowaliśmy serię artykułów, które możesz przeczytać. Każdy artykuł dotyczy ważnego tematu i wyjaśnia biblijne podstawy naszych przekonań.