O Nas

O Nas

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY W KRAKOWIE

Jesteśmy kościołem ewangelicznym w Krakowie. Wyrażając to trochę inaczej, jesteśmy ludźmi, którzy z pasją pragną poznać i kochać Boga opisanego przez Pismo Święte. Chcemy służyć Jemu, oraz mówić innym o tym, że chociaż nasze grzechy odcięły nas od Boga, to Jezus znowu otworzył nam drogę do żywego i bliskiego kontaktu z Nim.

Lubimy razem spędzać czas na uwielbianiu Boga, modlitwie, uczeniu się Słowa Bożego, rozwijaniu znajomości, a także niesieniu pomocy innym ludziom. Działamy w Krakowie jako wolny kościół ewangeliczny od 2007 roku. Mamy relacje z innymi zborami w Krakowie, a także w wielu innych miejscach w Polsce i za granicą. Większość z nas to Polacy, lecz są wśród nas również inne narodowości, m.in.: Anglicy, Południowoafrykańczycy, Malaje, Niemcy i Australijczycy, dlatego nasze spotkania są prowadzone zarówno po polsku jak i po angielsku.

Nasz kościół ewangeliczny jest autonomicznym zborem, zorganizowanym w oparciu o nowotestamentowy opis wczesnych zborów chrześcijańskich. Należymy do Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce . Z kolei za granicą mamy bardzo silne relacje ze służbą New Covenant Ministries International, a także City to City Europe.

W niedzielę spotykamy się na wspólnym uwielbieniu, połączonym z nauką, a także tzw. wspólnotą – czyli czasem kiedy rozmawiamy i modlimy się razem. W tygodniu są także spotkania w domach w mniejszych gronach, których celem jest uczenie się Pisma Świętego, wspólna modlitwa, a także pogłębianie znajomości między członkami zboru. Jesteśmy Kościołem ewangelicznym, ale wierzymy w jedność wszystkich chrześcijan oraz w budowanie zdrowych relacji ze zborami w innych miastach, państwach, a nawet na innych kontynentach.

Mamy niezwykłą misję – aby w prawdziwy sposób poznawać Boga Żywego i radować się Nim, a także mówić o Nim innym ludziom. Wierzymy, że nie ma większej nadziei na odwrócenie świata w dobrą stronę niż przemieniająca moc Bożej miłości, łaski i miłosierdzia przez Jezusa Chrystusa. Te cechy Boże są okazywane przez ciało Boże, czyli zbory chrześcijańskie, odzwierciedlające wzorce dane nam w Nowym Testamencie.