Tajemnica Chrystusowa

Tej niedzieli Wojtek wprowadzi nas w trzeci rozdział listu do Efezjan. Tematem przewodnim będzie Boży plan objawiony Pawłowi. Dowiemy się również, jaka jest rola narodu wybranego.

konspekt

  • Paweł jako więzień Chrystusa
  • czym jest tajemnica, o której pisze Paweł
  • Boży plan na przestrzeni dziejów
  • niezdolności Narodu Wybranego
  • różnorodny tłum przed tronem Boga

kluczowy cytat

Wszystko, co dzieje się w chrześcijaninie, wydarza się w Chrystusie

wersety

  • List do Efezjan 3,1-13
  • Objawienie 19,1
  • 2 List do Koryntian 2,9

0 Comments

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *