Sermons by Wojtek Kukulski

Jakub 5,13-18 część 2

Werset 13 Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. 14 Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. 15 A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. 16 Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. 17 Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie,…

JaKub 5,13-18

Werset 13 Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. 14 Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. 15 A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. 16 Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. 17 Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie,…

Jakub 2:1-13

Jako ludzie mamy czasem tendencję do faworyzowania konkretnych ludzi, jednak nie jest to Boże podejście. Wojtek objaśni dzisiaj istotność przesłania zawartego w powyższych wersetach. Treść Przykłady uprzedzeń Wezwanie do równego traktowania Nieposłuszeństwo jako sprzeciw wobec Bożej suwerenności Wersety List do Kolosan 3:11 List Jakuba 2:1-13 List Jakuba 5:1-3