O Jezusie

WZRASTAĆ W CHRYSTUSIE

W trakcie tej serii nauczań skupialiśmy się na Jezusie. Nie jest więc niespodzianką, że w ostatnim nauczaniu z tej serii spoglądamy na to, jak wzrastać w Chrystusie. Wojtek naucza z Ks. Przypowieści 2 o tym, jak kultywować relację z Jezusem. Spoiler: Musimy coś zrobić. Nie możemy siedzieć bezczynnie i oczekiwać rezultatów.. Co ciekawe, następnego tygodnia nauczanie dotyczyło tego jak spędzać czas z Bogiem. Warto wspólnie posłuchać tych kazań. TREŚĆ Wstęp i przypomnienie poprzedniego nauczania Przykład Pawła Kultywowanie naszej relacji z…

CHODŹCIE W DUCHU ŚWIĘTYM

Kontynuując naszą serię o byciu skoncentrowanym na Chrystusie, patrzymy na Ducha Świętego. Jak Duch Święty odnosi się do życia skoncentrowanego na Chrystusie i co dokładnie robi Duch Święty? W dzisiejszym kazaniu Wojtek prowadzi nas przez to, co Biblia ma do powiedzenia. TREŚĆ Wprowadzenie Co powinniśmy robić na świecie? Duch Święty jest naszym przewodnikiem Wewnętrzny owoc ducha Zewnętrzny owoc ducha Przykład Ducha w akcji Ważne cytaty Życie jest lepsze, gdy prowadzi je Duch Święty Wojtek Kukulski WERSETY 2 List do Koryntian…

POSŁANNICTWO SKUPIONE NA CHRYSTUSIE

Wiele osób szuka celu, znaczenia i powołania. Jako chrześcijanie, nasze posłannictwo powinno być chrysto-centryczne, ale co to oznacza i czym różni się od innych powołań? Dziś Wojtek rozpocznie z Biblią ten temat.

BÓG JAKO OJCIEC

Dziś Wojtek kontynuuje naszą serię poświęconą Chrystusowi i jego relacjom z nami i Kościołem, patrząc na Boga jako ojca. Co to znaczy, że Bóg jest dobrym ojcem? Jaki był jego związek z Jezusem i co to mówi o naszej własnej relacji z Nim?

POKORA

Dzisiaj kontynuujemy naszą serię bycia skoncentrowanym na Chrystusie, przyglądając się pokorze, włączając w to dobre (i złe) przykłady z Biblii. TREŚĆ Wprowadzenie Zjednoczeni w Chrystusie Prawdziwa pokora Przykład Izajasza Zły przykład króla Saula, faryzeuszy Przykład Jezusa ważny cytat Tak jak wesele dotyczy oblubienicy i pana młodego, a nie gościa, tak nasze życie powinno dotyczyć Jezusa i Kościoła. WERSETY List do Filipian 2: 5-11 Izajasza 6: 5 Ew. Mateusza 26: 39 Księga Estery

Mądry i niemądry człowiek

Kirsten kontynuuje naszą serię nauczań o byciu skoncentrowanym na Chrystusie, przyglądając się przypowieści o mądrych i głupich budowniczych. Co to znaczy budować się na solidnych fundamentach? Czym są fundamenty z piasku? Posłuchaj i dowiedz się. TREŚĆ Czytanie fragmentu Kiedy nadejdą fale Czym jest budowanie na piasku Jezus jako twój fundament ważny cytat Budujesz na Jezusie, czy na czymś innym?” WERSETY Mateusza 7: 24-29

Dlaczego jesteśmy chrystocentryczni

Przed nami druga część serii „O Jezusie”, przez którą prowadzi nas Wojtek. Co to znaczy być skupionym na Bogu oraz jak to ocenić? Odpowiedzi na te i związane z nimi pytania znajdziemy już za chwilę. Konspekt On jest naszą głową Jezus i Nikodem Nowe serce Zadowalać Boga czy ludzi? Jezus nie przyszedł, by Cię ulepszyć Wersety 2 List do Koryntian 5:17 1 List św. Piotra 2:4-7 Księga Ezechiela 26:26 2 List do Koryntian 4:4-6 Ewangelia wg św. Łukasza 10:17

Dokąd zmierzamy jako kościół

Dziś Wojtek skupi się na głównym celu, wokół którego zorientowany jest nasz kościół. Usłyszymy również kilka kluczowych pytań, które docelowo skierują nas na osobę Jezusa. Konspekt Pasja – co to jest? Znać Go Język miłości Jezusa Wiara w wiarę czy wiara w Jezusa? Być wolnym w Nim Odwaga pochodząca od Boga Wersety Dzieje apostolskie 4:13