WZRASTAĆ W CHRYSTUSIE

W trakcie tej serii nauczań skupialiśmy się na Jezusie. Nie jest więc niespodzianką, że w ostatnim nauczaniu z tej serii spoglądamy na to, jak wzrastać w Chrystusie. Wojtek naucza z Ks. Przypowieści 2 o tym, jak kultywować relację z Jezusem.
Spoiler: Musimy coś zrobić. Nie możemy siedzieć bezczynnie i oczekiwać rezultatów..

Co ciekawe, następnego tygodnia nauczanie dotyczyło tego jak spędzać czas z Bogiem. Warto wspólnie posłuchać tych kazań.

TREŚĆ

 • Wstęp i przypomnienie poprzedniego nauczania
 • Przykład Pawła
 • Kultywowanie naszej relacji z Jezusem
 • Krok 1: poddanie
 • Krok 2: zachowywanie słów Boga w swoim sercu – co On mówi o tobie i o Nim?
 • Krok 3: słuchaj mądrości i skłoń swoje serce do rozumienia – bądz skory do nauki
 • Krok 4: szukaj objawienia
 • Przykład kościoła i Koryntian
 • Krok 5: Spędzanie czasu z Jezusem
 • Modlitwa

WAŻNY CYTAT

Kultywowanie relacji z Jezusem jest jak praca nad ogrodem. Nie możesz oczekiwać, że będziesz miał piękny ogród, jeśli pozostawisz go samego sobie. A wielu z nas tak podchodzi do relacji z Bogiem

WERSETY

 • List do Filipian 1:21
 • Ks. Przypowieści 2:1-5
 • List do Efezjan 1:17
 • List do Kolosan 2:2-30 Comments

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *