CHODŹCIE W DUCHU ŚWIĘTYM

CHODŹCIE W DUCHU ŚWIĘTYM

Kontynuując naszą serię o byciu skoncentrowanym na Chrystusie, patrzymy na Ducha Świętego. Jak Duch Święty odnosi się do życia skoncentrowanego na Chrystusie i co dokładnie robi Duch Święty? W dzisiejszym kazaniu Wojtek prowadzi nas przez to, co Biblia ma do powiedzenia.

TREŚĆ

 • Wprowadzenie
 • Co powinniśmy robić na świecie?
 • Duch Święty jest naszym przewodnikiem
 • Wewnętrzny owoc ducha
 • Zewnętrzny owoc ducha
 • Przykład Ducha w akcji

Ważne cytaty

Życie jest lepsze, gdy prowadzi je Duch Święty

Wojtek Kukulski

WERSETY

 • 2 List do Koryntian 3: 17-18
 • Ew. Jana 14: 16,26
 • List do Rzymian 8
 • 1 List do Koryntian 2: 10-11
 • Dzieje 8:29
 • Dzieje 16: 6
 • Dzieje 13: 2
 • List do Rzymian 8:16
 • 1 List do Koryntian …

0 Comments

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *