Sermons by Malcolm Isles

Spotkanie Jezusa w czasie burz tego życia

3 Marta gościliśmy Malcolma i Lynne Isles. Byle to specjalny dzień uwielbienia i nauczania. W Drugiej Sesji Malcolm podzielił się tym w jaki sposób możemy robić i widzieć niemożliwe rzeczy gdy podążamy za Jezusem. Nazwał to nauczanie „Mission Himpossible” („misja możliwa w nim” z angielskie gry słów „him” — on „possible” —możliwy). Skoncentrował się głównie na biblijnym przesłaniu ze św. Mateusza 14:22-34. opisującym Piotra chodzącego po wodzie w ślad za Jezusem. Okreslił 6 kryteriów pomagających nam w podążaniu za nim.

Budowanie Bazy Kościoła

3 marca gościliśmy Malcolma i Lynne Isle. Był to specjalny dzień uwielbienia i nauczania. Podczas pierwszej sesji Malcolm mówił o budowaniu Basowego Kościoła to taki, który „ma solidny kamienny fundament i przyciąga ludzi”. Przedstawił siedem zasad ktore powinniśmy wziąc pod uwagę.