Wprowadzenie do listu do Efezjan

Wprowadzenie do listu do Efezjan

Dzisiaj Wojtek rozpoczął kompletnie nową serię poświęconą listowi do Efezjan. Tylko o czym on jest? Na czym powinniśmy się skupić czytając go? Czym jest Przesłanie ukryte w tej księdze? Ten tydzień przyniósł nam szkic odpowiedzi na powyższe pytania oraz gruntowną analizę dwóch pierwszych wersetów.

Konspekt

  • wstęp
  • sytuacja w Efezie
  • zarys księgi
  • Bóg – nasz Ojciec
  • wybrani przez Boga
  • święty lud Boga
  • łaska i pokój

Kluczowy cytat

Paweł widzi Jezusa we wszystkim

Wersety

  • List do Efezjan 1,1-2

0 Comments

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *