Sermons on Uczniostwo

Nehemiah wall rebuilding

Księga Nehemiasza 8

Czym jest szacunek do Bożego Słowa? Rozdział 8. studiowanej ostatnio księgi pokazuje lud, który był pozbawiony Biblii przez wiele lat oraz ich pierwszą z nią styczność. Wojtek przybliży nam tę kwestię bardziej szczegółowo. Konspekt Odświeżenie treści sprzed tygodnia To, co fizyczne, przyciąga duchowe Ezdrasz – kim był? Tutaj chodzi o proces… Relacja z Bogiem – jak chcesz, by wyglądała? Wersety Księga Nehemiasza 8 Księga Ezdrasza 7:10
Nehemiah wall rebuilding

Księga Nehemiasza 7

Dzisiaj spotykamy się z niekoniecznie najciekawszym, ale bardzo ważnym rozdziałem Księgi Nehemiasza. Pora zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii. Konspekt Krótkie przypomnienie treści sprzed tygodnia Czy jesteś osobą godną zaufania? Jak taką poznać? Bojaźń Pańska Co Bóg położył na twoim sercu? Jak chcesz być zapamiętany? Cytat Ludzie są ważni dla Boga. Czy i dla ciebie? Wersety Księga Nehemiasza 7

Przemienieni przez relację z Chrystusem

Osobista przemiana oraz samorozwój to tematy wyjątkowo na czasie. Każdy z nas spotkał się z niejedną książką czy stroną internetową na ten temat – tylko co tak naprawdę działa? Dzisiaj Tomek przedstawi nam biblijne ujęcie tej kwestii oraz co jest problemem w świeckim podejściu do rozwoju osobistego. Nie chodzi o to, jak my możemy się zmienić, ale o Boga zmieniającego nas. Nie jest celem  dążenie do perfekcji, by mieć relację, ale o relację zmieniającą nas. Konspekt Wstęp od Wojtka Ważność…

Spotkanie Jezusa w czasie burz tego życia

3 Marta gościliśmy Malcolma i Lynne Isles. Byle to specjalny dzień uwielbienia i nauczania. W Drugiej Sesji Malcolm podzielił się tym w jaki sposób możemy robić i widzieć niemożliwe rzeczy gdy podążamy za Jezusem. Nazwał to nauczanie „Mission Himpossible” („misja możliwa w nim” z angielskie gry słów „him” — on „possible” —możliwy). Skoncentrował się głównie na biblijnym przesłaniu ze św. Mateusza 14:22-34. opisującym Piotra chodzącego po wodzie w ślad za Jezusem. Okreslił 6 kryteriów pomagających nam w podążaniu za nim.