Sermons from Luty 2020

Jakub 2:14-26

Wiara a uczynki, dyskusja na te tematy trwa do dziś. Dzisiaj, razem z Benną, dowiemy się, jak tę kwestię omawia drugi rozdział Listu Jakuba. Treść Historia o łódce Jezus + coś Zakorzeniony w Chrystusie Sama wiara czy usilne starania? Zmień swoje zachowanie lub imię Wersety List do Efezjan 2:8-10 List Jakuba 2:14-26 Ewangelia wg św. Mateusza 5:16

Jakub 2:1-13

Jako ludzie mamy czasem tendencję do faworyzowania konkretnych ludzi, jednak nie jest to Boże podejście. Wojtek objaśni dzisiaj istotność przesłania zawartego w powyższych wersetach. Treść Przykłady uprzedzeń Wezwanie do równego traktowania Nieposłuszeństwo jako sprzeciw wobec Bożej suwerenności Wersety List do Kolosan 3:11 List Jakuba 2:1-13 List Jakuba 5:1-3