Sermons from Listopad 2019

Zmartwychwstanie

Jezus przyszedł, by dać nam nowe życie, zakorzenione w Nim. Często jednak ulegamy skłonności zapominania o tym, czego On dokonał. W tej krótkiej serii Wojtek postara się odświeżyć ten niezwykle ważny temat. Konspekt Paweł o praktycznym życiu z Chrystusem Duch Święty jako przypomnienie Bożej miłości względem nas Jezus potwierdzający swoje zmartwychwstanie Nasza przyszłość z Bogiem Wersety 1 List do Tesaloniczan 4:18 List do Rzymian 8:16-18 Ewangelia wg Jana 6:39 Ewangelia wg Jana 11:25 Księga Joba 19:19-26 Księga Izajasza 26:19 Ewangelia…
Book of the Bible Colossians

List do Kolosan 2:6-24 Część 1

Jak widzieliśmy w poprzednich nauczaniach, kościół w Kolosach był pod wielką presją ze strony otaczającej go kultury. Dziś Kirsten rozpocznie dwuczęściowe nauczanie na temat wezwania Pawła skierowanego do wierzących w Kolosach, a w przyszłym tygodniu przyjrzymy się naszej obecnej postmodernistycznej kulturze i jej wpływie na kościół. TREŚĆ Wstęp Król Biblia Społeczność Uświęcenie PYTANIA Cczy Jezus jest dla ciebie Królem? Czy jesteś posłuszny Biblii? Czy usługujesz społeczności? Czy stajesz się coraz bardziej podobny do Jezusa?
Book of the Bible Colossians

List do Kolosan 2:6-24 Część 2

W poprzednim tygodniu zobaczyliśmy na jakich zasadach działa Królestwo Boga. Teraz spojrzymy na to, jakie zasady kierują naszą współczesną kulturą post-modernistyczną. Kirsten opowie jakie są różnice między nimi oraz w jaki sposób kultura dookoła nas negatywnie zainfekowała kościół. TREŚĆ Przypomnienie Czym jest post-modernizm i jak do niego doszliśmy? Król Jezus kontra bezkrólewie Biblia kontra brak absolutnej prawdy Społeczność kontra indywidualność Uświęcenie kontra egoizm Post-modernistyczne chrześcijaństwo Rada Pawła dla Kolosan PYTANIA Jak wpływa na mnie kultura świata?Czy żyję wg zasad Boga…
Book of the Bible Colossians

List do Kolosan 3

W tym tygodniu Jordan naucza z 3-go rozdziału Listu do Kolosan i zadaje pytanie: czy Bóg na pewno jest na pierwszym miejscu w naszym życiu?
Book of the Bible Colossians

List do Kolosan 4:2-6

Jak czułbyś się gdybyś znalazł się w więzieniu? Paweł, kiedy pisał List do Kolosan, dał nam przykład jak przemienić nawet najcięższe okoliczności w okazję dla Ewangelii. W dzisiejszym nauczaniu Wojtek opowie o modlitwie Pawła za kościół w Kolosach i o tym, czego może nas ona nauczyć. TREŚĆ Wstęp i kontekst Nie „co więcej mogę zrobić dla Jezusa”, ale… Poświęć się modlitwie Bądź uważny Niech twoje rozmowy będą zaprawione solą Praktykowanie modlitwy PYTANIA Jak dużo się modlisz? Jak otwarty jesteś dla…