Sermons from Luty 2019

Nehemiah wall rebuilding

Księga Nehemiasza 8

Czym jest szacunek do Bożego Słowa? Rozdział 8. studiowanej ostatnio księgi pokazuje lud, który był pozbawiony Biblii przez wiele lat oraz ich pierwszą z nią styczność. Wojtek przybliży nam tę kwestię bardziej szczegółowo. Konspekt Odświeżenie treści sprzed tygodnia To, co fizyczne, przyciąga duchowe Ezdrasz – kim był? Tutaj chodzi o proces… Relacja z Bogiem – jak chcesz, by wyglądała? Wersety Księga Nehemiasza 8 Księga Ezdrasza 7:10
Nehemiah wall rebuilding

Księga Nehemiasza 7

Dzisiaj spotykamy się z niekoniecznie najciekawszym, ale bardzo ważnym rozdziałem Księgi Nehemiasza. Pora zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii. Konspekt Krótkie przypomnienie treści sprzed tygodnia Czy jesteś osobą godną zaufania? Jak taką poznać? Bojaźń Pańska Co Bóg położył na twoim sercu? Jak chcesz być zapamiętany? Cytat Ludzie są ważni dla Boga. Czy i dla ciebie? Wersety Księga Nehemiasza 7