Sermons by Wojtek Kukulski

Sermons by Wojtek Kukulski

WZRASTAĆ W CHRYSTUSIE

W trakcie tej serii nauczań skupialiśmy się na Jezusie. Nie jest więc niespodzianką, że w ostatnim nauczaniu z tej serii spoglądamy na to, jak wzrastać w Chrystusie. Wojtek naucza z Ks. Przypowieści 2 o tym, jak kultywować relację z Jezusem. Spoiler: Musimy coś zrobić. Nie możemy siedzieć bezczynnie i oczekiwać rezultatów.. Co ciekawe, następnego tygodnia nauczanie dotyczyło tego jak spędzać czas z Bogiem. Warto wspólnie posłuchać tych kazań. TREŚĆ Wstęp i przypomnienie poprzedniego nauczania Przykład Pawła Kultywowanie naszej relacji z…

CHODŹCIE W DUCHU ŚWIĘTYM

Kontynuując naszą serię o byciu skoncentrowanym na Chrystusie, patrzymy na Ducha Świętego. Jak Duch Święty odnosi się do życia skoncentrowanego na Chrystusie i co dokładnie robi Duch Święty? W dzisiejszym kazaniu Wojtek prowadzi nas przez to, co Biblia ma do powiedzenia. TREŚĆ Wprowadzenie Co powinniśmy robić na świecie? Duch Święty jest naszym przewodnikiem Wewnętrzny owoc ducha Zewnętrzny owoc ducha Przykład Ducha w akcji Ważne cytaty Życie jest lepsze, gdy prowadzi je Duch Święty Wojtek Kukulski WERSETY 2 List do Koryntian…

POSŁANNICTWO SKUPIONE NA CHRYSTUSIE

Wiele osób szuka celu, znaczenia i powołania. Jako chrześcijanie, nasze posłannictwo powinno być chrysto-centryczne, ale co to oznacza i czym różni się od innych powołań? Dziś Wojtek rozpocznie z Biblią ten temat.

BÓG JAKO OJCIEC

Dziś Wojtek kontynuuje naszą serię poświęconą Chrystusowi i jego relacjom z nami i Kościołem, patrząc na Boga jako ojca. Co to znaczy, że Bóg jest dobrym ojcem? Jaki był jego związek z Jezusem i co to mówi o naszej własnej relacji z Nim?

POKORA

Dzisiaj kontynuujemy naszą serię bycia skoncentrowanym na Chrystusie, przyglądając się pokorze, włączając w to dobre (i złe) przykłady z Biblii. TREŚĆ Wprowadzenie Zjednoczeni w Chrystusie Prawdziwa pokora Przykład Izajasza Zły przykład króla Saula, faryzeuszy Przykład Jezusa ważny cytat Tak jak wesele dotyczy oblubienicy i pana młodego, a nie gościa, tak nasze życie powinno dotyczyć Jezusa i Kościoła. WERSETY List do Filipian 2: 5-11 Izajasza 6: 5 Ew. Mateusza 26: 39 Księga Estery

Dlaczego jesteśmy chrystocentryczni

Przed nami druga część serii „O Jezusie”, przez którą prowadzi nas Wojtek. Co to znaczy być skupionym na Bogu oraz jak to ocenić? Odpowiedzi na te i związane z nimi pytania znajdziemy już za chwilę. Konspekt On jest naszą głową Jezus i Nikodem Nowe serce Zadowalać Boga czy ludzi? Jezus nie przyszedł, by Cię ulepszyć Wersety 2 List do Koryntian 5:17 1 List św. Piotra 2:4-7 Księga Ezechiela 26:26 2 List do Koryntian 4:4-6 Ewangelia wg św. Łukasza 10:17

Dokąd zmierzamy jako kościół

Dziś Wojtek skupi się na głównym celu, wokół którego zorientowany jest nasz kościół. Usłyszymy również kilka kluczowych pytań, które docelowo skierują nas na osobę Jezusa. Konspekt Pasja – co to jest? Znać Go Język miłości Jezusa Wiara w wiarę czy wiara w Jezusa? Być wolnym w Nim Odwaga pochodząca od Boga Wersety Dzieje apostolskie 4:13
Nehemiah wall rebuilding

Księga Nehemiasza 8

Czym jest szacunek do Bożego Słowa? Rozdział 8. studiowanej ostatnio księgi pokazuje lud, który był pozbawiony Biblii przez wiele lat oraz ich pierwszą z nią styczność. Wojtek przybliży nam tę kwestię bardziej szczegółowo. Konspekt Odświeżenie treści sprzed tygodnia To, co fizyczne, przyciąga duchowe Ezdrasz – kim był? Tutaj chodzi o proces… Relacja z Bogiem – jak chcesz, by wyglądała? Wersety Księga Nehemiasza 8 Księga Ezdrasza 7:10
Nehemiah wall rebuilding

Księga Nehemiasza 7

Dzisiaj spotykamy się z niekoniecznie najciekawszym, ale bardzo ważnym rozdziałem Księgi Nehemiasza. Pora zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii. Konspekt Krótkie przypomnienie treści sprzed tygodnia Czy jesteś osobą godną zaufania? Jak taką poznać? Bojaźń Pańska Co Bóg położył na twoim sercu? Jak chcesz być zapamiętany? Cytat Ludzie są ważni dla Boga. Czy i dla ciebie? Wersety Księga Nehemiasza 7
Nehemiah wall rebuilding

Księga Nehemiasza 5

Wiemy już, jakie trudności czyhały na budowniczych z zewnątrz – to historia z poprzedniego rozdziału. Ale co się działo wśród ludu? Z jakimi przeciwnościami się mierzyli i – co więcej – jak na nie odpowiadali? To ledwie zarys kwestii, które zostaną dziś poruszone przez Wojtka. Konspekt Streszczenie dotąd poznanych rozdziałów Problemy wewnętrzne i zewnętrzne Wielki gniew Nehemiasza Daj przykład Jaka będzie twoja reakcja? Cytat To jest w porządku, żeby się rozgniewać. Ale na co? Wersety Księga Nehemiasza 5 Dzieje Apostolskie…